Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 NGUYỄN NGỌC KHÁNH VY 02/08/2021
2 LÊ THỊ ANH THƯ 02/08/2021
3 PHAN VĂN SỬ 02/08/2021
4 TRẦN MINH HIỀN 02/08/2021 09/08/2021
5 Trần Thể Hà 02/08/2021
6 NGUYỄN THỊ DUYÊN 02/08/2021 03/08/2021
7 PHẠM THỊ THÙY THANH 02/08/2021
8 NGÔ HỒNG PHƯỢNG 02/08/2021
9 Hồ Triển Vũ 02/08/2021 04/08/2021
10 Bưu điện (Liên hệ: Nguyễn Tuấn Long) 02/08/2021 05/08/2021