Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Đinh Thanh Tuân 09/08/2022
3 Bùi Văn Trung 09/08/2022
4 LÊ ANH HOÀNG 09/08/2022
5 Thành Xuân Cang 09/08/2022
6 Trần Thị Mỹ Hạnh 09/08/2022
7 Đỗ Quốc Hưng 09/08/2022
8 NGUYỄN NGỌC PHƯỢNG 09/08/2022
9 Vũ Thị Thu 09/08/2022
10 Trần Thị Kim Thoa 09/08/2022