Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Trần Thị Hồng 03/12/2021
3 NGUYỄN THỊ DUNG 03/12/2021
4 CÔNG TY TNHH TRANSFIT (Nguyễn Văn Don) 03/12/2021
5 NGUYỄN NHẬT THANH 03/12/2021
6 THẠCH THỊ MỸ LINH 03/12/2021
7 Thảo Nguyên 03/12/2021
8 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DÂY CÁP ĐIỆN YU WEI 03/12/2021
9 NGUYỄN THỊ BÍCH THI 03/12/2021
10 Lâm Thị Huyền Linh 03/12/2021