Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Nguyễn Việt Cường 25/01/2021
2 Lê Huy Hoàng 25/01/2021
3 Nguyễn Thị Hằng 25/01/2021
4 NGUYỄN CÔNG TÍNH 25/01/2021
5 Dương Lộc Anh 25/01/2021
6 NGUYỄN THỤY TỐ KHANH 25/01/2021 27/01/2021
7 LÊ THỊ BÍCH NGỌC 25/01/2021
8 ĐOÀN THỊ NGỌC CHÂU 25/01/2021 28/01/2021
9 NGUYỄN CÔNG TÍNH 25/01/2021
10 Trần Thiện Trung Hiếu 25/01/2021 23/02/2021