Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Hoàng Nguyễn HƯơng Nguyên 14/05/2021
2 Nguyen Huynh Anh 14/05/2021
3 NGUYỄN TRƯỜNG GIANG 14/05/2021
4 Phạm Vũ Minh Thư 14/05/2021
5 Công Ty TNHH Inox Nam Kiên 14/05/2021
6 TRẦN HỒNG HẠNH 14/05/2021 19/05/2021
7 Nguyễn Thị Thanh Nga 14/05/2021
8 NGUYỄN KIM NGÂN 14/05/2021
9 Hoàng Thị Kim Huệ 14/05/2021
10 ĐỖ THỊ HIỀN 14/05/2021