Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 TRẦN THỊ THANH HÀ 28/11/2021
3 Nguyễn Văn Tài 28/11/2021 30/11/2021
4 Nguyễn Thị Phương Thúy 28/11/2021 30/11/2021
5 ĐỖ THỊ SONG KIÊM 28/11/2021
6 VŨ THỊ THU HẰNG 28/11/2021
7 Trần Thị Diệp Thúy 28/11/2021 30/11/2021
8 Công ty TNHH SX TM DV Điện Tử Và Quảng Cáo NEWLIGHT 28/11/2021 30/11/2021
9 Nguyễn Thị Kim Huệ 28/11/2021 30/11/2021
10 Lê Mai Khanh 28/11/2021 30/11/2021