Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 NGUYỄN NGỌC MINH CHÂU 28/09/2021
2 NGUYỄN THỊ NGỌC HUYỀN 28/09/2021
3 NGUYỄN PHAN PHƯƠNG LIÊN 28/09/2021
4 Võ Nguyễn Minh Anh 28/09/2021
5 Nguyễn Thị Tú Trinh 28/09/2021
6 VƯU THỊ PHAN 28/09/2021
7 Nguyễn Thị Bình An 28/09/2021
8 Nguyễn Thị Bình An 28/09/2021
9 PHAN MINH HIẾU 28/09/2021
10 LÊ HUỲNH ANH TUẤN 28/09/2021