Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Lê Huỳnh Bảo Phương 27/01/2022
3 Danh Minh Tấn 27/01/2022
4 LÊ THỊ THÚY KIỀU 27/01/2022
5 LÊ DUY KHÁNH 27/01/2022
6 PHẠM THỊ THANH XUÂN 27/01/2022
7 VŨ THỊ THANH HUYỀN 27/01/2022
8 NGUYỄN THỊ NGỌC TRINH 27/01/2022 08/02/2022
9 Trần Hồng Lê 27/01/2022
10 Phan Thi Thi 27/01/2022