Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 TRẦN VĂN GIỚI 27/06/2022
3 TRẦN QUANG LỮ 27/06/2022
4 Lê Thị Quỳnh Phương 27/06/2022
5 Lê Thị Quỳnh Phương 27/06/2022
6 Lê Thị Quỳnh Phương 27/06/2022
7 TRẦN MINH THÔNG 27/06/2022
8 HUỲNH VĂN SÁU 27/06/2022
9 TRẦN CAO ÁI VY 27/06/2022
10 Lê Thị Quỳnh Phương 27/06/2022