Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Trương Thị Trinh 27/05/2022
3 Đoàn Thị Thu Hiền 27/05/2022
4 Nguyễn Thị Ngọc Huyền 27/05/2022
5 TRỊNH THỊ THỦY TIÊN 27/05/2022
6 CÔNG TY TNHH MTV CÁT TIÊN NHI 27/05/2022
7 CÔNG TY TNHH MTV CÁT TIÊN NHI 27/05/2022
8 Nguyễn Xuân Cường 27/05/2022
9 NGUYỄN THỊ BÍCH CHƯƠNG 27/05/2022
10 NGUYỄN THÙY KIM THOA 27/05/2022