Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Phuong thi nguyet 20/10/2021
2 TRẦN VĂN THI 20/10/2021
3 DƯƠNG THỊ HỒNG DUYÊN 20/10/2021
4 nguyễn thị lê nguyệt 20/10/2021
5 NGUYỄN THỊ VÂN 20/10/2021
6 Nguyễn Thành Nhân 20/10/2021
7 NGUYỄN KHÁNH UYÊN 20/10/2021 29/10/2021
8 Trần Nguyễn Tấn Duy 20/10/2021 29/10/2021
9 NGUYỄN THỊ HUỆ 20/10/2021 25/10/2021
10 Nguyễn Hồng Đào 20/10/2021