Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Nguyễn Thị Kim Trang 08/12/2021
3 PHẠM MỸ KHANH 08/12/2021
4 Trần Vũ 08/12/2021
5 NGUYỄN VŨ CƯỜNG 08/12/2021
6 Đỗ Thị Thùy Dung 08/12/2021
7 lê thị thu hà 08/12/2021
8 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VINANETCO 08/12/2021
9 Lê Nguyễn Minh Uyên 08/12/2021
10 PHẠM VĂN ĐOÀN 08/12/2021