Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Lê Hồng Phúc 30/11/2021
3 TIÊU TUYẾT DI 30/11/2021
4 NGUYỄN THỊ ÁNH TUYẾT 30/11/2021
5 Trương Đỗ Thanh Ngân 30/11/2021
6 Nguyễn Thế Cường 30/11/2021
7 CÔNG TY TNHH ANL VIỆT NAM 30/11/2021
8 TRẦN THỊ THANH HẰNG 30/11/2021
9 Ngô Thiên Lý 30/11/2021
10 NGUYỄN THỊ BÍCH CHƯƠNG 30/11/2021