Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Võ Trung Anh 18/01/2022
3 Nguyễn Hoàng Việt 18/01/2022
4 Mai Lệ Huyền 18/01/2022
5 NGUYỄN VĂN XÔI 18/01/2022 09/02/2022
6 Nguyễn Quốc Cường 18/01/2022 24/01/2022
7 Đặng Thị Minh Hải 18/01/2022 21/01/2022
8 TAI, CHAO-RONG 18/01/2022 21/01/2022
9 TAI, CHAO-RONG 18/01/2022 21/01/2022
10 Lê Võ Thùy Trang 18/01/2022 21/01/2022