Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Nguyễn Thành Minh 06/12/2021
3 NGUYỄN THỊ CẨM LOAN 06/12/2021
4 CÔNG TY TNHH MỰC LONG 06/12/2021
5 Nguyen Thi Thuy 06/12/2021
6 Đặng Thị Tuyết Hảo 06/12/2021
7 Lê Thị Nga 06/12/2021
8 HỒ CẢNH SƠN - TRẦN THỊ THÁI THUẬN 06/12/2021
9 NGUYỄN THỊ CẨM LOAN 06/12/2021
10 NGUYỄN THỊ THU THỦY 06/12/2021