Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Bùi Thị Hoàng Phương 01/12/2021
3 Nguyễn Thành Trung 01/12/2021
4 Đặng Thị Yến Ngọc 01/12/2021
5 Nguyễn Ngọc Phương Anh 01/12/2021
6 Lý xuân lành 01/12/2021
7 Nguyễn Thị Bình An 01/12/2021
8 Phạm Trọng Hiếu 01/12/2021
9 Phan Nguyễn Vân Anh 01/12/2021
10 Phan Thanh Trọng 01/12/2021