Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 TRƯƠNG THỊ THANH HIỀN 28/01/2021
2 NGUYỄN VĂN SƠN 28/01/2021
3 trần đình hiệp 28/01/2021
4 Lạc Thị Hồng Phương 28/01/2021
5 Trần Thị Hồng Nhung 28/01/2021
6 Tất Tô Muối 28/01/2021 29/01/2021
7 TRƯƠNG ĐÌNH BẢO TÂN 28/01/2021
8 HUỲNH TẤN VŨ - TRẦN THỊ KIM LÝ 0944306272 28/01/2021 18/02/2021
9 NGUYỄN THÀNH NAM - NGUYỄN THỊ THANH HÒA 28/01/2021 18/02/2021
10 TRẦN THỊ TRÂM 28/01/2021 29/01/2021