Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 NGUYỄN TẤN HẠNH 08/03/2021
2 ĐÀO VĂN CÂN 08/03/2021
3 ĐÀO VĂN CÂN 08/03/2021
4 NGUYỄN VĂN TIẾN 08/03/2021
5 Đoàn Trung Hiếu 08/03/2021
6 TRẦN ĐỨC TRUNG 08/03/2021
7 NGUYỄN THỊ NHƯ Ý 08/03/2021
8 Nguyễn Hồng Hạnh 08/03/2021
9 - 08/03/2021 24/03/2021
10 Hồ Thanh Trúc 08/03/2021