Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 MAI THỊ THU DIỄM 19/10/2021 09/11/2021
2 Nguyễn Lê Minh Châu 19/10/2021
3 PHÙNG THỊ OANH 19/10/2021
4 Nguyễn Hồng Hân 19/10/2021
5 TRẦN VĂN HẢI 19/10/2021 20/10/2021
6 Vũ Minh Quang 19/10/2021
7 NGUYỄN THIỊ HỒNG GẤM 19/10/2021 03/11/2021
8 CÔNG TY LUẬT TNHH DC COUNSEL 19/10/2021 28/10/2021
9 Nguyễn Thanh Nhã 19/10/2021 21/10/2021
10 Lê Hà Mỹ Hồng 19/10/2021