Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Nguyễn Thanh Trúc 20/01/2022
3 TRẦN PHƯƠNG 20/01/2022
4 Trần Thị Kim Hương 20/01/2022
5 Nguyễn Đức Huy 20/01/2022 27/01/2022
6 Châu Trúc Lâm 20/01/2022 11/02/2022
7 NGUYỄN NGỌC HOÀNG 20/01/2022 25/01/2022
8 Huỳnh Thị Mỹ Duyên 20/01/2022
9 Nguyễn Thảo Ly 20/01/2022
10 TRẦN THỊ PHƯỢNG 20/01/2022