Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 NGUYỄN XUÂN NHI 15/04/2021
2 Võ Minh Ngà 15/04/2021
3 Lê Phương Linh 15/04/2021
4 HỒ THỊ LAN ANH 15/04/2021
5 Võ Minh Ngà 15/04/2021
6 NGUYỄN VĂN LÂU 15/04/2021
7 Võ Thị Hiền 15/04/2021
8 LÊ VĂN PHONG 15/04/2021
9 NGUYỄN HUY LIÊM 15/04/2021
10 TRẦN THANH TÙNG 15/04/2021