Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Trương Thị Ngọc Bích 26/02/2021
2 Trần Thị Thu Trâm 26/02/2021
3 Trương Thị Kim Thoa 26/02/2021
4 LÊ MỸ ANH 26/02/2021
5 Trần Ngọc Bích 26/02/2021
6 Phan Nguyễn Vân Anh 26/02/2021 05/03/2021
7 CÔNG TY CPCN THỦ ĐỨC 26/02/2021 10/03/2021
8 Phan Nguyễn Vân Anh 26/02/2021 05/03/2021
9 TRẦN THU THUẬN 26/02/2021 03/03/2021
10 Trần Phước Lộc 26/02/2021 03/03/2021