Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 ĐẶNG NGUYỄN MỸ LY 05/12/2020
2 HUỲNH THỊ THẮM 05/12/2020
3 nguyễn thị hoàng an 05/12/2020
4 Nguyễn Cao Quỳnh Tú 05/12/2020
5 NGÔ THỊ LINH NGỌC 05/12/2020
6 PHẠM NGỌC THỦY - NGUYỄN THỊ MỸ PHƯỢNG (GIA HẠN) 05/12/2020 14/12/2020
7 Đinh Thị Phương Thảo 05/12/2020
8 ĐÀM THỊ TUYỀN 05/12/2020 21/12/2020
9 NGUYỄN VĂN ĐƯỜNG 05/12/2020
10 NGUYỄN VĂN TIẾN - NGUYỄN NGỌC HẢO 05/12/2020 21/12/2020