Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Bùi Văn Huỳnh 06/07/2022 21/07/2022
3 ĐỒNG NGỌC TUYỀN 06/07/2022
4 Lê Tất Linh 06/07/2022
5 NGUYỄN VŨ NGỌC THANH 06/07/2022
6 Đặng Thị Thu Thuỷ 06/07/2022
7 NGUYỄN ANH VŨ 06/07/2022
8 Trần Nguyễn Minh Nguyên 06/07/2022
9 Đinh Việt Cường 06/07/2022
10 LÂM NHỰT KHÁNH 06/07/2022