Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Công ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Bách Khoa 18/05/2022 17/06/2022
3 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NGÂN PHÚ VINA 18/05/2022
4 Trịnh Phi Yến 18/05/2022
5 Nguyễn Thị Thùy Duyên 18/05/2022
6 Ngô Thị Hồng Vân 18/05/2022
7 NGUYỄN THỊ LAN 18/05/2022
8 Trịnh Phi Yến 18/05/2022
9 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG TRÂN 18/05/2022
10 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG ĐỨC NHÂN 18/05/2022 23/05/2022