Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Công ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Bách Khoa 18/05/2022 17/06/2022
3 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG TRÂN 18/05/2022
4 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG ĐỨC NHÂN 18/05/2022 23/05/2022
5 Công ty TNHH Chuyển Phát Sài Gòn 18/05/2022 17/06/2022
6 nguyễn thị Dinh 18/05/2022
7 Dao thi hoa 18/05/2022
8 Trịnh Phi Yến 18/05/2022
9 NGUYỄN THỊ NGỌC OANH 18/05/2022
10 Công ty TNHH Dịch Vụ Vận Tải Châu Thổ 18/05/2022 17/06/2022