Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 LÊ THỊ HẠNH HOA 19/01/2022
3 HẦU VĨ CƠ 19/01/2022
4 Nguyễn Hoàng Mai Phương 19/01/2022 28/01/2022
5 Nguyễn Hoàng Mai Phương 19/01/2022 28/01/2022
6 Nguyễn Hoàng Mai Phương 19/01/2022 28/01/2022
7 NGUYỄN ĐỨC LONG 19/01/2022 10/02/2022
8 PHAN THỊ ĐẸP 19/01/2022
9 Nguyễn Hoàng Mai Phương 19/01/2022 28/01/2022
10 CAO THỊ KIM THƯỜNG 19/01/2022