Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 LÊ NGUYỄN HẰNG 17/05/2022
3 LÊ TRẦN THANH MAI 17/05/2022
4 nguyễn đình nguyên 17/05/2022
5 NGUYỄN QUANG VINH 17/05/2022
6 Hứa Truyền Thúy 17/05/2022
7 Huỳnh Thị Ngọc Hà 17/05/2022
8 Phan Thị Trúc Mẫn 17/05/2022
9 Dương Thị Mỹ Loan 17/05/2022
10 NGÔ TRẦN THỊ HỒNG LINH 17/05/2022