Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Phạm Văn Hiền 21/01/2022
3 NGUYỄN THÀNH TRUNG 21/01/2022
4 UNG THỊ THU HỒNG 21/01/2022 26/01/2022
5 Nguyễn Ngọc Minh Trang 21/01/2022 26/01/2022
6 trương lê thùy nhiên - cấp mới 21/01/2022 26/01/2022
7 HỒ THANH TOÀN 21/01/2022 24/01/2022
8 NGUYỄN THANH SƠN 21/01/2022 24/01/2022
9 NGUYỄN HÀNH 21/01/2022 11/02/2022
10 NGUYỄN ĐĂNG THUYÊN 21/01/2022 26/01/2022