Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Nguyễn Lan Trinh 03/12/2021
3 Nguyễn Trọng Minh 03/12/2021
4 TRẦN VĂN HUY 03/12/2021
5 TRƯƠNG LÊ NGỌC HÂN 03/12/2021
6 Phạm Thị Kim Ngân 03/12/2021
7 HUỲNH THỊ LẬP 03/12/2021
8 Công Ty CP Giao Nhận Vận Tải Thuận Phong 03/12/2021
9 Trân Đình Khiêm 03/12/2021
10 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI HOÀNG KHÁNH PHÁT 03/12/2021