Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 DƯƠNG THỊ THANH 03/10/2022 05/10/2022
3 Lê Ngạn Tân 02/10/2022 24/10/2022
4 phạm thái diệu 02/10/2022
5 NGUYỄN MINH TRÍ 02/10/2022
6 Trần Thị Bích Liên 02/10/2022
7 Võ Duy Lê Sơn 02/10/2022 17/10/2022
8 Nguyễn Thành Tuân 02/10/2022 24/10/2022
9 Đào Đức Tân + Nguyễn Thị Thu Hoài 02/10/2022 18/10/2022
10 Nguyễn Hữu Lam - Lê Thị Ngọc Lan 02/10/2022 18/10/2022