Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Đào Hữu Lộc 22/10/2020 29/10/2020
2 Đào Hữu Lộc 22/10/2020 29/10/2020
3 Le Thi Kim Tuyen 22/10/2020
4 Đào Hữu Lộc 22/10/2020 29/10/2020
5 Nguyễn Tiến Thăng - Công ty TNHH đầu tư và phát triển BĐS Bình Minh 22/10/2020 29/10/2020
6 TRẦN THỊ HỒNG NHỊ 22/10/2020
7 Đường Thị Mỹ Hằng 22/10/2020
8 Lâm Quỳnh Nghiêm 22/10/2020
9 NGUYỄN THỊ DIỄM HOA 22/10/2020
10 NGUYỄN VĂN KIỆT 22/10/2020