Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Tiêu Hồng Tú My 18/08/2022
3 Nguyễn Đỗ Đăng Quang 18/08/2022
4 NGUYỄN THANH TUẤN 18/08/2022 05/09/2022
5 IMANE ALAOUI MHAMDI 18/08/2022
6 Nhan Vũ Kim Hải 18/08/2022
7 HUỲNH VĂN HÙNG 18/08/2022 30/08/2022
8 TRẦN MINH QUANG 18/08/2022
9 NGUYỄN THỊ HOA 18/08/2022
10 Nhan Vũ Kim Hải 18/08/2022