Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Phạm Văn Hiền 21/09/2021
2 TRẦN VĂN THI 21/09/2021 28/09/2021
3 TRẦN VĂN THI 21/09/2021 28/09/2021
4 TRẦN VĂN THI 21/09/2021 28/09/2021
5 TRẦN VĂN THI 21/09/2021 28/09/2021
6 NGUYỄN THỊ NHƯ LAN 21/09/2021
7 Trần Thị Ngọc Huyền 21/09/2021
8 Nguyễn Ngọc Minh Trang 21/09/2021 24/09/2021
9 Nguyễn Ngọc Minh Trang 21/09/2021 24/09/2021
10 Lê Thị Hải Triều 21/09/2021 24/09/2021