Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 NGUYỄN THỊ CÁNH 23/10/2021
3 ĐOÀN THỊ LỆ KIỀU 23/10/2021 25/10/2021
4 NGUYỄN VĂN QUANG 23/10/2021 28/10/2021
5 LÊ HỒNG ANH 23/10/2021 28/10/2021
6 Phạm Thị Mỹ Trang 23/10/2021
7 ĐINH THỊ LOAN ( ĐOÀN NGỌC QUYỀN ỦY QUYỀN ) 23/10/2021 25/10/2021
8 NGUYỄN CHÍ HÙNG 23/10/2021 27/10/2021
9 ĐỔNG THỊ MAI 23/10/2021 28/10/2021
10 PHÙNG QUỐC HUY 23/10/2021 28/10/2021