Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Võ Văn Nhân 03/12/2021
3 Trân Đình Khiêm 03/12/2021
4 TỪ THỊ KIM HÒA 03/12/2021
5 Đỗ Viết Triều 03/12/2021 16/12/2021
6 VŨ HOANG LONG 03/12/2021
7 Hoàng Thảo Trang 03/12/2021
8 VÕ HOÀNG YẾN 03/12/2021
9 Lê Thị Ánh Tuyết 03/12/2021 16/12/2021
10 Đinh Thị Minh Thanh 03/12/2021