Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Đào Phương Anh 01/12/2021
3 Đào Phương Anh 01/12/2021
4 NGUYỄN TRẦN THIỆN TÂM 01/12/2021
5 Huỳnh Thị Diễm Trang 01/12/2021
6 Nguyễn Thị Hải Hương 01/12/2021
7 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI LÊ GIA 01/12/2021
8 LÊ THỊ THANH CA 01/12/2021
9 HOÀNG NGỌC TUẤN 01/12/2021 02/12/2021
10 PHẠM DUY LÂN 01/12/2021 02/12/2021