Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 TRẦN VĂN PHÚ 20/10/2021
2 NINH ĐỨC HIẾU 20/10/2021
3 ĐỖ QUỐC THƯỜNG 20/10/2021
4 NGUYỄN THỊ NGỌC NGA 20/10/2021
5 Nguyễn Hoàng Minh 20/10/2021
6 HOÀNG THỊ THÙY 20/10/2021
7 Võ Thị Kiều Oanh 20/10/2021 22/10/2021
8 HỒ TẤN HUY 20/10/2021
9 TRAN THI THU HONG 20/10/2021
10 tô ngọc bích 20/10/2021