Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 NGUYỄN NGỌC BÌNH 17/05/2022
3 Lâm Ngọc Liêng 17/05/2022
4 TỪ THỊ NGỌC THUÝ 17/05/2022
5 CTY TNHH XNK VẬT TƯ HUY HOÀNG 17/05/2022
6 Nguyễn Quốc Khánh 17/05/2022
7 Trần Nữ Hằng Nga 17/05/2022
8 Nguyễn Thành Nhân 17/05/2022
9 Nguyễn Minh Thư 17/05/2022
10 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG QH PLUS 17/05/2022