Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ (INLACO SAIGON) 03/12/2021
3 Huỳnh Thị Đặng 03/12/2021
4 Ngô Thị Ánh Ngọc 03/12/2021
5 Hồ Hoàng Trường 03/12/2021
6 NGUYỄN THỊ HỒNG HOA 03/12/2021
7 NGUYỄN THỊ THÙY TRANG 03/12/2021
8 TRƯƠNG MỸ DUYÊN 03/12/2021
9 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ HỖ TRỢ GIÁO DỤC BÌNH TÂN 03/12/2021
10 công ty TNHH THIẾT BỊ NGHE NHÌN TRƯỜNG THỊNH 03/12/2021