Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Công Ty TNHH Sản Xuất và Thương Mại Kim Chuông 04/12/2021
3 CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU QUYỀN TAM 04/12/2021
4 Lê Minh Chánh 04/12/2021
5 CÔNG TY TNHH SX TÂN THIỆN PHÁT 04/12/2021
6 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI LÊ TRANG 04/12/2021
7 Nguyễn Thị Ngọc Dung 04/12/2021
8 Nguyễn Thị Hiệp 04/12/2021
9 Công Ty TNHH Hào Tuấn 04/12/2021
10 NGUYỄN THỊ HẢI YẾN 04/12/2021