Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 LÊ THỊ HẠNH HOA 28/10/2021
3 Nguyễn Quỳnh Như 28/10/2021
4 NAEEM UR REHMAN MALIK 28/10/2021
5 DƯ NGỌC DUNG 28/10/2021
6 NGUYỄN HOÀNG BÍCH 28/10/2021
7 LÊ THỊ CẨM HỒNG 28/10/2021
8 Hồ Thị Na 28/10/2021
9 Hồ Thị Minh Phương 28/10/2021
10 TRẦN VĂN LỢI 28/10/2021