Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 NGUYỄN THANH BẢO 09/08/2022
3 NGUYỄN QUỐC DUY 09/08/2022
4 ĐỖ THỊ CHÂM 08/08/2022
5 LƯƠNG HỒNG LIÊN 08/08/2022
6 BÙI THỊ LAN HƯƠNG 08/08/2022
7 NGUYỄN HOÀNG ANH QUÂN 08/08/2022
8 NGUYỄN THỊ THUÝ HẰNG 08/08/2022
9 NGUYỄN THỊ MỸ DUYÊN 08/08/2022
10 Nguyễn Xuân Trung 08/08/2022