Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 PHAN THỊ MINH NGỌC 25/06/2022
3 Dương Thị Mai 25/06/2022 30/06/2022
4 Trần Thị Kim Thơ 25/06/2022
5 Trần Thị Lam Phương 25/06/2022 06/07/2022
6 Trần Thị Kim Thơ 25/06/2022
7 Tình Test hồ sơ 25/06/2022 30/06/2022
8 Cao Thị Hoài Chung 25/06/2022
9 Trần Thị Kim Thơ 25/06/2022
10 NGUYỄN THỊ XUÂN THY 25/06/2022 29/06/2022