Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Phạm Quế Kim 17/01/2022 20/01/2022
3 Trần Hữu Hiệp 17/01/2022
4 NGUYỄN TUẤN KHẢI 17/01/2022 07/02/2022
5 LÊ THỊ THU HÀ 17/01/2022 18/01/2022
6 ĐỖ THANH HÙNG 17/01/2022 18/01/2022
7 NGUYỄN SĨ VĂN - TRẦN THỊ NGỌC BÍCH 17/01/2022 26/01/2022
8 NGUYỄN SĨ VĂN - TRẦN THỊ NGỌC BÍCH 17/01/2022 26/01/2022
9 NGUYỄN THỊ HẾT 17/01/2022 18/01/2022
10 NGUYỄN THỊ XUÂN 17/01/2022 07/02/2022