Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 VŨ VĂN TUẤN 26/09/2022
3 VŨ VĂN TUẤN 26/09/2022
4 VŨ VĂN TUẤN 26/09/2022
5 Đinh Việt Hoàng 26/09/2022
6 Huỳnh Nguyễn Quỳnh Anh 26/09/2022
7 LƯU HOÀNG KHÁNH 26/09/2022
8 Nguyễn Huỳnh Như Hảo 26/09/2022
9 ĐINH THÚY ANH 26/09/2022
10 Nguyễn Khánh Duy 26/09/2022