Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 TRẦN THỊ HOÀNG OANH 19/04/2021
2 LÊ CÔNG LONG 19/04/2021
3 TRƯƠNG KIM QUAN 19/04/2021
4 TRẦN VĂN LỢI 19/04/2021
5 NGUYỄN ĐĂNG PHÚ 19/04/2021
6 LÊ MINH THẾ 19/04/2021
7 DUYÊN THỊ PHƯƠNG NGA 19/04/2021
8 Nguyễn Đức Nam 19/04/2021
9 DUYÊN THỊ PHƯƠNG NGA 19/04/2021
10 VÕ HOÀNG LONG 19/04/2021