Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 NGÔ VĂN KHÁNH - HOÀNG THỊ OANH 14/04/2021 29/04/2021
2 TRƯƠNG THỊ MỸ HOA 14/04/2021
3 Nguyễn Thị Bình An 14/04/2021
4 NGUYỄN THỊ THANH THỦY 14/04/2021 15/04/2021
5 Trần Hồng Nga 14/04/2021 26/04/2021
6 ĐỖ NHẬT THANH 14/04/2021
7 LÊ THỊ KIM THANH 02000 14/04/2021 15/04/2021
8 TÔ LYNH PHƯƠNG UYÊN 14/04/2021 16/04/2021
9 Bạch Sỹ Thái 14/04/2021 28/04/2021
10 ĐỖ THỊ GIANG 14/04/2021 19/04/2021