Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 NGUYỄN THỊ CẨM 15/04/2021
2 TRẦN TRUNG ĐẠI 15/04/2021
3 ĐẶNG MINH TUẤN 15/04/2021 19/04/2021
4 Bùi Ngọc Anh Tuấn 15/04/2021 10/05/2021
5 GIANG QUỐC VƯƠNG - ĐẠI DIỆN TRẦN THỊ HUỲNH NGÂN 15/04/2021 04/05/2021
6 Phan Thị Sửu 15/04/2021
7 HUỲNH VĂN HIỆP 15/04/2021 16/04/2021
8 HUỲNH VĂN HIỆP 15/04/2021 04/05/2021
9 TRÌNH THU HẰNG 15/04/2021 04/05/2021
10 CHU MẠNH THỊNH 15/04/2021 04/05/2021