Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 LÊ VĂN BỚ 20/10/2021
2 Phạm Văn Hiền 20/10/2021
3 TRẦN THỊ DINH 20/10/2021 26/10/2021
4 NGUYỄN THỊ MINH HẠNH 20/10/2021 26/10/2021
5 Lê Thành Đức 20/10/2021 26/10/2021
6 Hà Thị Sáng 20/10/2021
7 LÊ VĂN QUA 20/10/2021 27/10/2021
8 Phạm Thành Đức 20/10/2021 27/10/2021
9 Nguyễn Anh Khắc 20/10/2021 25/10/2021
10 TRẦN THỊ MẦU-TRẦN THỊ TRANG 20/10/2021 03/11/2021